Gezinsparaplu - netwerk voor pleegouders

non-profit organisatie
Ontmoeten

Zorgen voor een pleegkind is een mooie, maar af en toe ook ingewikkelde uitdaging. Soms kun je hierbij wel wat steun gebruiken. Gewoon, door erover te praten met mensen in eenzelfde situatie, die weten wat het is om verantwoordelijkheid te dragen voor een pleegkind. Of elkaar helpen met praktische ondersteuning door bijvoorbeeld een middagje de zorg voor een kind over te nemen.

De Gezinsparaplu is een informeel en daardoor laagdrempelig netwerk, bij jou in de buurt. Het is een aanvulling op het werk van jeugdzorgorganisaties en andere professionele begeleiding. De uitvoering is ondergebracht bij BSA Jeugdhulp. De gemeenten hebben het initiatief met enthousiasme ontvangen en ondersteunen het.

Behalve pleegouders, zoeken we in het netwerk ook naar steungezinnen. Dit zijn mensen die zich willen inzetten voor pleeggezinnen die wel wat ondersteuning kunnen gebruiken. Denk aan meegaan naar voetbal op zaterdag, een uurtje oppassen of af en toe een plek bieden waar het kind rustig huiswerk kan maken.

Zo ontstaat verbinding tussen pleeggezinnen en steungezinnen. Zij kunnen elkaar om advies vragen, ervaringen uitwisselen of praktische ondersteuning bieden. Een informele manier om elkaar aan te vullen en te versterken bij de opvoeding van kinderen.

janinedevries@gezinsparaplu.nl

www.gezinsparaplu.nl

Wie

Volwassenen